Å oppdra en skjæreunge

Klar til å forlate fosterhjemmet. I all fall fysisk…
Med en grein kan den selv gå ut av kassa si når den vil.
Skjærer spiser det meste, så de kan gjerne få smake når dere spiser, men fortrinnsvis mest naturlige råvarer.
  • Rør sammen et rått egg. Bland litt av egget med litt havregryn eller knuste havrekjeks til en tjukk grøt. La det svelle og bland inn litt vann til en passe deigete konsistens. Her kan du også blande inn noen fruktbiter, bløte rosiner ell.
  • Kok egg der du blander plomme og hvite før du koker dem:
Det er viktig å få i seg nok væske
  • Sørg for at fuglen sitter trygt på et håndkle ell.
  • Hold forsiktig over ryggen på fuglen så den ikke kan bevege seg bakover.
  • Bruk to fingre, en på hver side av nebbet (men pass på øynene) til å presse nebbet forsiktig åpent.
  • Dytt maten så langt nedover i halsen som mulig.
Ikke vanskelig å se at noen vil ha mat…
Ikke helt stor nok til å spise selv, men den lærer hvor maten befinner seg.

--

--

Noe over gjennomsnittlig interessert. Kjentmann i IP- og nettverksjungelen, og jobber i nLogic AS.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ola Thoresen

Ola Thoresen

Noe over gjennomsnittlig interessert. Kjentmann i IP- og nettverksjungelen, og jobber i nLogic AS.