…når noen tror de har funnet et skikkelig bra poeng, men ikke reality-checker det overhodet.

Hvor langt kan man faktisk kjøre for at det skal tilsvare utslippene vi sparer hvis alle i Norge sletter én epost?

“Never check a good story” heter det på journalistisk. Her har Atea vist dette til fulle.

ATEA har nemlig regnet ut at “Hvis alle nordmenn sletter 1 e-post hver hadde vi spart utslipp tilsvarende å kjøre Norge på langs tur retur med dieselbil 10 ganger”.

I følge deres regnestykke bruker altså en dieselbil 451 kWh på å kjøre Norge på langs. …


Dette er en intro til de helt grunnleggende funksjonene i Skogliv — en vennlig Minecraft-server for (i hovedsak) norske brukere.

https://minecraft-mp.com/banner-214141-6.png

Foreløpig er det kun mulig å spille “Java Edition”, dvs. spille på PC. Du får ikke koblet til fra iPad, Xbox osv (som kalles “Minecraft Bedrock Edition”).

Dette er ikke en detaljert bruksanvisning med alt av avanserte ting man kan gjøre, men ment som en kort introduksjon for nybegynnere som ikke har spilt på offentlige servere før.

Derimot forutsetter jeg at du har spilt Minecraft før. Det finnes andre guider hvis du trenger nybegynnerhjelp med selve spillet Minecraft.

Alle kommandoer du vil bruke begynner med “/”. Alt du skriver som ikke starter med en skråstrek går rett ut i chat med alle de andre brukerne!

Vær…


If you have maintained a server for a while, you probably have some users aboard with passwords encrypted with an old and unsecre algorithm, or you might want to migrate from one authentication backend to another (e.g. from /etc/shadow to ldap or vice versa) and want to migrate the passwords without interacting with all your users.

Now, it might be reasonable to require your users to change their passwords from time to time, but that is another discussion. In this case, what you want, is to allow your users to keep their password, while still upgrading the hashing algorithm. …


For the last few years, there have been two modes you can format a SD card in Android. You can format it as “internal storage” or as “portable storage”. Internal storage means that it works like the built in storage, and that you can move any apps to the SD card, and also store data from any app on it.

But this comes with a cost. The data on the SD card will be encrypted, which means that you can no longer just pop out the SD card, move it to a computer and make backups, copy data etc. …


This is not going to be an in depth description of YAML, but just a very basic example of how the config in Home Assistant is to be understood if you have some understanding of lists and dictionaries in python, but struggle to wrap your head around yaml.

Consider the following meta-code, where a {} denotes a dictionary, and [] wraps around a list. I am using “=” as the assignment operator here, so this is not valid python, but it might make it understandable also for people who are coming from other worlds.

automation = [ { 'id' =…


After a brief discussion in the HA-forums earlier this summer I decided to write up some more details about my take on automations in Home Assistant. I have been through many incarnations of the “lights on, lights off”-automations, and I guess these are what quite a lot of people begin with when they start thinking of home automaton. …


Til nå har jeg snakket mest om noen generelle tanker og måter å tenke på. Prøvd å gi et overordnet bilde av hva jeg mener er viktig i en hjemmeautomasjons- eller “smarthus”-løsning. Nå er det på tide å bli litt konkret.

For meg var det to ting som var vesentlige da jeg skulle finne hjernen i mitt system. Som jeg sa i en annen sammenheng:

Du har i praksis to retninger. Enten en proprietær helvetesløsning der du blir bundet på hender og føtter og må selge din førstefødte og resten av sjela og livet ditt til én leverandør. Og der du bare må innfinne deg med at det produsenten ikke gidder å lage, det finnes bare ikke.

Eller en åpen helvetesløsning der du må bruke våtter og vinter på å banne over at det skal være så fordømt vanskelig å få…


Vi har funnet ut at vi er ute etter en automasjonsløsning, ikke en “smart” app, og vi har begynt å tenke på hva vi kan bruke den til. Og ikke minst har vi begynt å se på ulike alternativer. Men hvor skal vi starte?

Dette er ikke noe spesielt for hjemmeautomasjon, det gjelder etter min mening alt man driver med. Hvis du lurer på hva du skal begynne med, så begynn å spørre deg selv hva det er som irriterer deg med dagens tilstand. Og hva er noen lavthengende frukt som burde gi merkbare forbedringer.

For min del var det…


Etter å ha gjort noen spede forsøk med enkle midler skjønte jeg at jeg måtte gå “all in” hvis dette skulle bli en smart løsning.

Som jeg nevnte i første post i denne serien så prøvde jeg først å sette opp noen “smarte” lyspærer, og sånt småtjafs, men oppdaget at det å bruke en app til å styre lyset ikke var spesielt smart. Ikke minst var det teit å måtte tape fast lysbryterene i på-stilling for å sørge for at folk ikke skrudde av lyset med bryteren av gammel vane…

Så jeg forsto raskt at det jeg var ute etter var “hjemmeautomasjon”, ikke “smarthus”. Jeg ville at ting skulle skje automatisk, basert på en rekke kriterier og eksterne hendelser. Og det tok ikke lang tid…


Jeg har det siste halve året lekt litt med å gjøre hjemmet smartere. Det har også gjort meg litt smartere, så jeg tenkte å dele noen av erfaringene jeg har gjort meg, så kanskje andre slipper å gå i alle de samme fellene.

Det første jeg tenkte å ramble litt om er en ting jeg raskt oppdaget at irriterte meg med alt snakket om smarthusløsninger. For veldig mange av de løsningene jeg så på var ikke smarte. Dvs. ingen av løsningene jeg har funnet er smarte. Men mange av dem hadde etter min mening heller ikke noe potensiale eller grunnlag for å kalles “smarthjem”, de var det jeg har begynt å kalle for “apphjem”.

For det gir meg jo virkelig ingen merverdi å måtte ta fram mobilen og kjøre i gang en APP for å skru på lyset på badet. Eller å måtte…

Ola Thoresen

Noe over gjennomsnittlig interessert. Kjentmann i IP- og nettverksjungelen, og jobber i nLogic AS.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store