Introduksjon til Skogliv

Dette er en intro til de helt grunnleggende funksjonene i Skogliv — en vennlig Minecraft-server for (i hovedsak) norske brukere.

https://minecraft-mp.com/banner-214141-6.png

Foreløpig er det kun mulig å spille “Java Edition”, dvs. spille på PC. Du får ikke koblet til fra iPad, Xbox osv (som kalles “Minecraft Bedrock Edition”).

Dette er ikke en detaljert bruksanvisning med alt av avanserte ting man kan gjøre, men ment som en kort introduksjon for nybegynnere som ikke har spilt på offentlige servere før.

Derimot forutsetter jeg at du har spilt Minecraft før. Det finnes andre guider hvis du trenger nybegynnerhjelp med selve spillet Minecraft.

Alle kommandoer du vil bruke begynner med “/”. Alt du skriver som ikke starter med en skråstrek går rett ut i chat med alle de andre brukerne!

Verdener

I Hub kan du stort sett ikke gjøre noe som helst. Du kan gå rundt og kikke litt, men det er ikke her selve spillet foregår. Derimot er det her du velger hvilket modus av spillet (hva slags verden) du vil joine.

I Hub velger du hvilken verden du vil spille i

Du kan f.eks. skrive

/survival —For å gå til en verden i overlevelses-modus.

Eller

/kreativ for å komme til et spill der du kan bygge av hjertens lyst i kreativ modus.

Du kan også hoppe direkte mellom disse verdenene. Så hvis du er i “Kreativ” og heller vil spille “Overlevelse”, så skriver du bare “/survival”.

Merk at du selvsagt ikke kan ta med deg ting mellom disse verdnene. Så ting du gjør i kreativ påvirker ikke hva du har og gjør i survival og motsatt.

Det meste av det følgende er skrevet med tanke på Survival-verden, men det vil fungere tilsvarende i Kreativ.

Bevege seg rundt

/reise — Tar deg til et tilfeldig sted i verden. Hvis du ikke liker stedet du kommer til, så bare skriv /reise igjen så havner du et nytt tilfeldig sted.

/spawn — Tar deg tilbake til stedet du først kom inn i verden. Dette er jo en fin møteplass hvor det ofte er mange brukere. Her er det også f.eks. flere butikker, en Nether-portal osv.

“Spawn” i Survival

/home eller /hjem — Tar deg tilbake til det stedet du har valgt som ditt hjem.

Det er også en rekke andre steder du kan reise til med kommandoen /warp

Ved å skrive /warps får du opp en liste over steder du kan reise til, og så skriver du /warp Stednavn for å reise dit. F.eks.

/warp butikken som tar deg til en stor kistebutikk. Det er mange andre butikker også. Så dette er kun ment som et eksempel.

Meny

Meny-systemet

Det ser ut som den vanlige “Inventory”-menyen, men på høyre side representerer de ulike ikonene forskjellige undermenyer og steder å reise til. Her kan du gå direkte til Nether eller The End, og også få opp en liste over alle butikker så du kan scrolle deg gjennom.

De første skrittene

Du kan f.eks. bruke /reise-kommandoen for å finne et fint sted.

Så bør du lage en “claim”. Se den offisielle guiden for informasjon om hvordan man lager en claim.

Den første claimen du lager kan du ikke gjøre så veldig stor. Etter hvert som du har spilt mer kan du lage større claims.

Inni “claimen” din bygger du så det du vil, og det er beskyttet mot at andre kan stjele eller ødelegge det.

Når du står inne i huset ditt skriver du så /sethome, og dette stedet vil så bli ditt “spawn-punkt” og dit du kommer hvis du senere skriver /hjem.

Kommandoen /spawn vi alltid ta deg til det første startpunktet (0,0) også etter at du har leget deg et hjem.

Penger

I tillegg kan du skaffe deg “jobber” i spillet. Ved å ta deg “jobb” som f.eks. “Miner”, “Tømrer” eller “Builder” vil du tjene penger for hver blokk du ødelegger eller plasserer. Etter hvert som du øker i level får du også mulighet til å ta deg andre jobber som gir enda bedre betalt.

Pengene bruker du så f.eks. i kistebutikker for å kjøpe varer du trenger.

En måte du både kan tjene penger, og skaffe deg nyttige ting på, uten å benytte kistebutikker, er ved å skrive /ah. Da kommer det opp en “auksjon”, der du både kan selge ting du ikke trenger, og kjøpe ting du kanskje har behov for fra andre brukere.

Annet

Noen andre kommandoer det kan være greit å vite om.

/togglescoreboard — For å Skjule eller vise“boksen” på høyre side der det står hvor mange som er online osv:

Noe over gjennomsnittlig interessert. Kjentmann i IP- og nettverksjungelen, og jobber i nLogic AS.

Noe over gjennomsnittlig interessert. Kjentmann i IP- og nettverksjungelen, og jobber i nLogic AS.