Introduksjon til Skogliv

Alle kommandoer du vil bruke begynner med “/”. Alt du skriver som ikke starter med en skråstrek går rett ut i chat med alle de andre brukerne!

Vær grei, respekter andre spillere og deres ting. Men stort sett kan man ikke ødelegge noe eller angripe andre spillere så ikke vær redd for å prøve deg fram. Å slåss (PvP — Player vs Player) er f.eks. bare mulig på dedikerte områder. Og brukere kan låse kister og hus så man ikke kan gå inn i dem uten å være invitert. De offisielle reglene finner du her.

Verdener

Det første stedet du kommer til når du logger på serveren kalles “Hub”.

I Hub velger du hvilken verden du vil spille i

Bevege seg rundt

Man kan ofte ha lyst til å bevege seg rundt i verden uten å måtte gå avgårde i tilfeldige retninger i lang tid. Noen nyttige kommandoer å starte med er:

“Spawn” i Survival

Meny

En annen måte å bevege seg rundt og bli bedre kjent er med kommndoen /meny.

Meny-systemet

De første skrittene

Det første du bør gjøre er å bygge deg et hjem. Det er her du vil starte igjen hvis du dør (og heldigvis beholder du alle tingene dine hvis det skulle skje) og ingen kan ødelegge eller stjele tingene du har i hjemmet ditt.

Penger

Når du har skaffet deg et hjem er det på tide å skaffe seg noen penger. Penger kan du bruke til å kjøpe ting i spillet. Den klart enkleste måten å skaffe seg penger er ved å “kjøpe” denne pakka. Den gir deg $1000 in-game penger hver uke helt gratis. Alt du må gjøre er å oppgi brukernavnet ditt.

Annet

Det er mye å utforske, og mye man kan lure på. Ikke nøl med å ta kontakt med vaktene i spillet, eller spørre på Discord.

--

--

Noe over gjennomsnittlig interessert. Kjentmann i IP- og nettverksjungelen, og jobber i nLogic AS.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ola Thoresen

Ola Thoresen

Noe over gjennomsnittlig interessert. Kjentmann i IP- og nettverksjungelen, og jobber i nLogic AS.