PostNord #1

Fra T. HANSEN GRUPPEN AS, Levert 29.okt. 2021

Fra NETONNET (MYPACK), Levert 08.des. 2021

Fra EUZIEL INTERNATIONAL GMBH, Levert 02.feb. 2022

Fra APOTEK 1 GRUPPEN AS — NETTAPOTEKET, Levert 17.feb. 2022

Denne pakka inneholder medisiner, så det er litt viktig at den blir lever til rett sted og rett tid (og rett person). Den skal også holdes i rett klima (temperatur og luftfuktighet) under transport. Noter også at det ikke er noen helger eller helligdager mellom 14. februar, da de hadde pakka i Oslo 1. gang, og 17. februar, da jeg fikk den levert hjem.

Fra TAKRAILS.NO C/O RODIN&CO, Levert 19.april 2022

Denne pakka hadde jeg i utgangspunktet bruk for før påsken. Ble bestilt den 6. april med estimert levering 8. april.

Sending levert med Posten. Bestilt nøyaktig samtidig som PostNord-pakka fra Takrails AS

Bonusrunde

Her er bare noen eldre saker, der jeg kun har screenshots, siden sporinga ikke ligger tilgjengelig i appen eller på nettsidene deres lenger.

--

--

Noe over gjennomsnittlig interessert. Kjentmann i IP- og nettverksjungelen, og jobber i nLogic AS.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ola Thoresen

Ola Thoresen

Noe over gjennomsnittlig interessert. Kjentmann i IP- og nettverksjungelen, og jobber i nLogic AS.