Så galt kan det gå…

Ola Thoresen
7 min readApr 27, 2021

--

…når noen tror de har funnet et skikkelig bra poeng, men ikke reality-checker det overhodet.

Hvor langt kan man faktisk kjøre for at det skal tilsvare utslippene vi sparer hvis alle i Norge sletter én epost?

“Never check a good story” heter det på journalistisk. Her har Atea vist dette til fulle.

ATEA har nemlig regnet ut at “Hvis alle nordmenn sletter 1 e-post hver hadde vi spart utslipp tilsvarende å kjøre Norge på langs tur retur med dieselbil 10 ganger”.

I følge deres regnestykke bruker altså en dieselbil 451 kWh på å kjøre Norge på langs. Dette tallet kommer de fram til med noen krumspring ved å regne seg via CO2-ekvivalenter per liter diesel og så tilbake til kWh, basert på at at en dieselbil vil kjøre Norge på langs med et forbruk på 0,5 l/mil.

Som mangeårig elbil-eier syntes jeg dette tallet var merkelig lavt. Og hvorfor gjøre dette kompliserte regnestykket? Det er jo mye enklere å bare si at diesel inneholder ca 10 kWh per liter.

CO2-ekvivalenter er jo ikke noe annet en komplisert måte å regne energiforbruk basert på energikilde, og her er det også noe merkelig med tallene deres. 1 liter diesel slipper i følge deres tall ut 2,66 kg CO2. Hvis også 1 liter diesel gir ca 10 kWh energi, så er det merkelig at kalkulatoren de henviser til regner 7,1 kg CO2 for 10 kWh strøm. Altså tre ganger så høye CO2-ustlipp fra strøm som fra diesel?

I følge NVE vil strømforbruk i Norge, knyttet til det Europeiske markedet, gi ca 17 g CO2e/kWh, eller 0,17 kg for 10 kWh. Mao. ca 1/40 av det Atea har regnet med!

Så la oss holde oss til kWh, og regne like for like.

Faktisk kjørelengde mellom Lindesnes og Nordkapp er ca 2600 km om man skal kjøre “Norge på langs”. 2400 km får man om man kjører via Sverige og Finland. Men de skal få de 200 km i rabatt for resten av regnestykkene. Så hvis Norge hadde vært 2400 km langt, og bilen bruker 0,5 l/mil betyr det at den bruker 120 liter diesel på den turen. 120 liter * 10 kWh = 1200 kWh. Nesten 3 ganger så mye som Atea kommer fram til. Tur/retur blir da 2400 kWh.

Og bare for sammenligningens skyld. Med svært konservative anslag på 0,2 kWh/km vil en elbil bruke 480 kWh på samme distanse. At en dieselbil skulle bruke færre kWh på den distansen enn en elbil er ganske åpenbart ikke riktig. Allerede her burde noen i Atea stoppet opp og begynt å se på regnestykkene sine.

Men likevel. Kan det stemme at man kan kjøre en dieselbil tre ganger tur/retur Norge på langs, for samme energimengde som én epost per nordmann?

Det er jo fortsatt skikkelig drøyt?

Igjen gjør de noen crazy regnestykker, der de egentlig har tallene rett foran seg. De konkluderer med at én server kan inneholde 4 000 000 eposter. Det i seg selv er en ganske merkelig utregning. Personlig har jeg et epost-arkiv bestående av nesten 650 000 epost fra et langt liv. Disse mailene utgjør ca 20 GB. Regna opp betyr det at 4 000 000 epost ville blitt ca 126 GB. Atea mener dette ville blitt 2 TB — 15 ganger så mye. Med mitt epost-arkiv som utgangspunkt kan jeg regne 65 millioner epost på en 2 TB server.
Nå er det mulig jeg har veldig små eposter sammenlignet med gjennomsnittet av Ateas ansatte, men tross alt…

Uansett. La oss si da, at i stedet for 4 000 000 epost, så rommer denne serveren 5 384 576 epost. Dette tallet er ikke tatt helt ut av det blå, det er nemlig tallet de bruker for antall innbyggere i Norge. Samtidig er det bare 25% mer enn det antallet eposter som de har plukket litt tilfeldig, så avviket er ikke stort i forhold til deres regnestykker. I alle fall om man sammenligner med mitt epost-arkiv. Hvis alle nordmenn da sletter én epost, så betyr det at man kan kvitte seg med én sånn server. De har så regnet ut at den serveren i løpet av et år bruker 7008 kWh. Så hvis alle nordmenn hadde slettet en epost, så hadde vi dermed spart 7008 kWh.

Og da stemmer det jo i og for seg at dette er litt under 3 x energiforbruket til en dieselbil som kjører Norge på langs tur/retur. Vi kunne altså kjørt nesten 3 ganger tur/retur for den samme energien.

Fortsatt høres det jo skikkelig crazy mye ut. Men hvor kommer dette “7008”-tallet fra?
Jo, de har sett at serveren har en 800 W strømforsyning, og så bare regner de at den faktisk bruker 800 watt 24*7*365. Nå er det mange faktorer som spiller inn, men ved å bruke HPs eget verktøy og legge inn standard-spesifikasjonen til Atea, og velge 4 x 1 TB disk, kommer den fram til et forbruk på maksimalt 189 watt, og et forbruk når serveren tar det piano på så lite som 53 watt. Med andre ord et sted mellom 1/4 og 1/16 av det energiforruket de har regnet med. En epost-server behøver ikke jobbe særlig hardt (det er lite tungregning å snakke om), så la oss si at den bruker 100 watt i gjennomsnitt. Altså 1/8 av Ateas tall. Da kommer vi til at denne serveren bruker — ikke over 7000 kWh — men 876 kWh.

Da kommer vi ikke lenger 10 ganger tur/retur Norge på langs med dieselbil. Eller tre ganger. Da kommer vi ikke engang én gang Norge på langs. Faktisk vil 876 kWh tilsvare ca 87,6 liter diesel. Og med et forbruk på 0,5 l/mil kommer vi jo da ca 1750 km. Det er omtrent det samme som en tur fra Lindesnes til Narvik. Fortsatt ganske langt, men ikke imponerende som ti ganger fram og tilbake.

Men det er vel litt knapt med en server med bare 4 x 1 TB disker i 2021? Prisen på én 4TB disk (HP original) er under 2000 kroner, mens en 1 TB koster ca 600,- (om man ikke kjøper dem hos Atea, altså) så man kan altså 4-doble denne lagringskapasiteten for 5600 kroner. Når serveren — uten disker — koster nesten 30 000, så utgjør jo dette en forholdsvis liten andel av prisen sammenlignet med hva man får. Særlig om man har tenkt å lagre hele Norges epost-arkiver på den.

Med en firedobling av kapasiteten betyr det jo en firedel av strømforbruket per epost. Så i stedet for å spare 876 kWh vil vi veldig teoretisk spare ca 220 kWh på et år hvis alle sletter en epost hver.

Da er vi ikke lengre på vei til Narvik. Nå begynner vi å snakke om at om alle nordmenn sletter én epost, så vil det i løpet av ett år tilsvare omtrent den energien du bruker på å kjøre fra Lindesnes til Oslo. Én gang.
(Ok. Rett skal være rett. Du kommer deg nok forbi Oslo. Kanskje helt til Jessheim, hvis du er heldig…)

Hva så med disse CO2-ekvivalentene?

220 kWh tilsvarer altså ca 22 liter diesel. Med 2,66 kg CO2 per liter betyr det at bilen, med samme energiforbruk, vil slippe ut 58,5 kg CO2.

220 kWh strøm blir i følge kalkulatoren ca 156 kg CO2. De fleste burde se at de tallene ikke kan stemme, og gå over premissene for regnestykkene en gang til.

Og i følge NVE vil dette bare tilsvare 3.74 kg CO2. Det er en viss forskjell…

Så hvor langt kan vi faktisk kjøre, dersom vi skal slippe ut like mye CO2 som vi sparer hvis hele Norge sletter en epost?

3,74 kg CO2 fra epost, delt på 2,66 kg CO2/liter diesel = ca 1,4 liter diesel.

Eller en kjørelengde på under 3 mil med et forbruk på 0,5 liter/mil. Du rekker ikke engang fra Lindesnes til Mandal, før du har brukt opp CO2-kvota til 5 millioner epost.

Litt mindre enn ti ganger Norge på langs tur/retur, kan man si...

Det betyr ikke at vi skal grønnmale IT-bransjen. Det brukes mye strøm, og kan spares inn mange steder. Men man må tross alt ha en viss edruelighet hvis man skal ha troverdighet.

Til slutt

Uten å kaste meg veldig inn i “grønne datasentre i Norge”-debatten. La oss ta en titt på hvor mange epost vi faktisk kunne lagre, for at det skal tilsvare å kjøre Norge på langs, tur/retur, ti ganger.

Bilens forbruk:

Norge på langs: 2400 km (sic!)
Tur retur: 4800 km
Ti ganger: 48 000 km

48 000 km * 0,05 liter diesel/km = 2400 liter diesel.

2400 liter diesel * 2,66 kg CO2 = 6384 kg CO2.

Så tar vi den oppgraderte serveren med 16 TB plass i stedet for 4 TB:

Antall epost: 16 000 000 (Ateas tall på 4 millioner * 4)

Strømforbruk: 100 W = 876 kWh/år

876 kWh strøm i Norge = ca 15 kg CO2

6384 kg fra bilen / 15 kg fra en server = 456,2 servere.

Ti ganger Norge på langs tur/retur tilsvarer altså CO2-utslippet til over 450 servere av denne typen. Med en lagringskapasitet på tilsammen 7 200 TB. Eller 7 200 000 000 epost om vi skal regne 1 000 000 epost/TB som de har gjort. Altså godt over 1 000 eposter per nordmann.

Så kommer det jo andre fakorer inn, som kjøling osv, men siden Atea ikke regnet med dem, så tenker jeg vi gir oss her.

Og uansett. Atea har her bommet med minst 1000-gangen. Og jeg tror den opprinnelige konklusjonen til faktisk.no står seg, når de hevder at det ikke lar seg gjøre å regne ut klimaavtrykket tilknyttet en e-post.

--

--

Ola Thoresen

Noe over gjennomsnittlig interessert. Kjentmann i IP- og nettverksjungelen, og jobber i nLogic AS.