Det virker som veldig mange ikke forstår konseptet med opprinnelsesgaranti for strøm. Egentlig er det veldig enkelt, men så fort man begynner å blande inn hvilke elektroner du personlig har i stikkontakten din blir det bare rot.

Man kan alltids diskutere om det fungerer etter intensjonen eller om det er…


Først litt advarsler og formaninger.

Klar til å forlate fosterhjemmet. I all fall fysisk…

Skjæreunger (og mange andre fulger) hopper ut/blir kastet ut av redet, noen ganger før de er helt klare til å fly. Spesielt trostunger kan man ofte se seint på våren (rundt slutten av mai), hoppe rundt på bakken. Så lenge foreldrene er i nærheten, og…


…når noen tror de har funnet et skikkelig bra poeng, men ikke reality-checker det overhodet.

Hvor langt kan man faktisk kjøre for at det skal tilsvare utslippene vi sparer hvis alle i Norge sletter én epost?

“Never check a good story” heter det på journalistisk. Her har Atea vist dette til fulle.

ATEA har nemlig regnet ut at “Hvis alle nordmenn sletter 1 e-post hver hadde vi spart utslipp tilsvarende å…


Dette er en intro til de helt grunnleggende funksjonene i Skogliv — en vennlig Minecraft-server for (i hovedsak) norske brukere.

https://minecraft-mp.com/banner-214141-6.png

Foreløpig er det kun mulig å spille “Java Edition”, dvs. spille på PC. Du får ikke koblet til fra iPad, Xbox osv (som kalles “Minecraft Bedrock Edition”).

Dette er…


If you have maintained a server for a while, you probably have some users aboard with passwords encrypted with an old and unsecre algorithm, or you might want to migrate from one authentication backend to another (e.g. …


For the last few years, there have been two modes you can format a SD card in Android. You can format it as “internal storage” or as “portable storage”. …


This is not going to be an in depth description of YAML, but just a very basic example of how the config in Home Assistant is to be understood if you have some understanding of lists and dictionaries in python, but struggle to wrap your head around yaml.

Consider the…


After a brief discussion in the HA-forums earlier this summer I decided to write up some more details about my take on automations in Home Assistant. I have been through many incarnations of the “lights on, lights off”-automations, and I guess these are what quite a lot of people begin…


Til nå har jeg snakket mest om noen generelle tanker og måter å tenke på. Prøvd å gi et overordnet bilde av hva jeg mener er viktig i en hjemmeautomasjons- eller “smarthus”-løsning. Nå er det på tide å bli litt konkret.

For meg var det to ting som var vesentlige da jeg skulle finne hjernen i mitt system. Som jeg sa i en annen sammenheng:

Du har i praksis to retninger. Enten en proprietær helvetesløsning der du blir bundet på hender og føtter og må selge din førstefødte og resten av…


Vi har funnet ut at vi er ute etter en automasjonsløsning, ikke en “smart” app, og vi har begynt å tenke på hva vi kan bruke den til. Og ikke minst har vi begynt å se på ulike alternativer. Men hvor skal vi starte?

Dette er ikke noe spesielt for…

Ola Thoresen

Noe over gjennomsnittlig interessert. Kjentmann i IP- og nettverksjungelen, og jobber i nLogic AS.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store